Προσφορά διακοπής καπνίσματος

Είναι γεγονός...

Αρχική Σελίδα

Το κάπνισμα είναι παγκοσμίως η πρώτη αιτία θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας, η οποία μπορεί να προληφθεί. Εντούτοις ο αριθμός των καπνιστών αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς κυρίως στις υπό ανάπτυξη χώρες. 

Ιατρείο διακοπής καπνίσματοςAντίμετρα σ’ αυτή την καπνισματική επιδημία αποτελούν, τόσο η ενημέρωση για τους προερχόμενους από το κάπνισμα κινδύνους όσο και τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος που εφαρμόζονται κυρίως στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Στόχος των παραπάνω ιατρείων είναι πέρα από τη διακοπή, η μείωση του καπνίσματος σε βαριά εξαρτημένους και η αποφυγή υποτροπής στους πρώην καπνιστές.


Ιατρείο διακοπής καπνίσματοςΟ Dr. Φραγκίσκος Καπιτσιμάδης, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, ασχολείται ερευνητικά και θεραπευτικά με το ιατρείο διακοπής καπνίσματος από το 2005 καθοδηγώντας ομάδες θεραπείας σε εργασιακούς χώρους αλλά και αναλαμβάνοντας ατομικές θεραπείες.